Hlavicka_Kotolna.jpg

Vyhľadávanie
Hľadať tovar:
Rozšírené vyhľadávanie
Expresná objednávka
Novinky
Výpredaj
Akciové ceny
Najpredávanejšie produkty
Produktové menu
Stav objednávky
Počet položiek 0
Suma spolu 0,00
DPH 0,00
K úhrade 0,00
Obsah clanku:

Ako si poradiť s PID parametrami

PidKrivka.jpg

Druhá metóda:
Nastavte zosilnenie tak, aby sústava kmitala, potom zosilnenie znížte, ale nie natoľko, aby sa utlmila
- Vyraďte integračnú zložku nastavením časovej konštanty na najvyššiu možnú hodnotu.
- Nastavte derivačnú časovú konštantu =0.
- Prepnite regulátor na manuálny režim.
- Nastavte výstup regulátora tak, aby regulovaná veličina bola v pásme 10% okolo žiadanej veličiny.

- Príliš veľká regulačná odchýlka [zväčšite zosilnenie]
- Systém je nestabilný [Zmenšite zosilnenie]
- Požadovaná odozva [Ponechajte zosilnenie]
- Odmerajte periódu kmitov

Zmeňte zosilnenie pre dosiahnutie nekmitavého priebehu:
- Integračná zložka sa rovná perióde kmitov delenou 2.5

Nastavenie regulátorov PID parametrov - "pokus - omyl"

Je to jedna z najpoužívanejších metód používaných v praxi. Uvedený postup je pre regulátor TC-41, avšak principiálne platí pre všetky PID regulátory.
Rôzne regulátory používajú rôzne parametre, napr zosilnenie vs pásmo proporcionality.
Pásmo proporcionality - vyjadruje akej zmene vstupného signálu regulátora (v % z plného rozsahu merania) zodpovedá prestavenie (zmena) regulačného člena z jednej krajnej polohy do druhej.
Zosilnenie je prevrátená hodnota pásma proporcionality, t.j. ak K=1 tomu zodpovedá PB=100%. (K=(1/PB)x100)
Postup:
1. Nastav najčastejšiu žiadanú teplotu
2. Nastav integračnú konštantu Int1 na max. ( 1000 ). Derivačnú dEr1 na 0. Postupne zvyšuj K (zosilnenie) až vzniknú trvalé kmity, potom nastav K = K / 2.
3. Znižuj Int1 až nastanú trvalé kmity, potom nastav Int1 = 3 x Int1 .
4. Zvyšuj dEr1 až nastanú trvalé kmity, potom nastav dEr1 = dEr1 / 3

 

Ďalšie užitočné dokumenty:

Popis PID pre DC1000 (EN)

Nastavenie regulátorov PID parametrov

Manuálne nastavenie PID parametrov regulátora UDC1200/1700


Generované 1,630934 s.
Session Start: 6,216964 s.